Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2021:26

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2021:30.