beslutade den 29 november 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.