Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2021:29

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2021:37.