Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2021:30

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2021:38.