Områden: Förvaltningsrätt & förfarande (Dokumentationsskyldighet)

Löpnr: SKV M 2021:32

___________

Skatteverket har beslutat om föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister, se SKVFS 2021:16.