Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2021:31

beslutade den 20 december 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2021.