Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:2

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2021. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2022:1.