Förändringar

Dataskydd & sekretess

Nya sidor

Folkbokföring

Nya sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Korttidsarbete

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Korttidsarbete

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Korttidsarbete

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Korttidsarbete

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet

 • Vem ska lämna rapport?

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • Vad ska rapporten innehålla?

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • När ska rapporten lämnas?

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • Underrättelseskyldighet

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

Uppdaterade sidor

 • Vad är land-för-land-rapportering?

  Start / 2022 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

Inkomstskatt

Nya sidor

Borttagna sidor

 • Förmåner vid tjänsteresor

  Start / 2022 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Förmåner / Resor

Andra ämnesområden

Borttagna sidor

 • Utredning och kontroll

  Start / 2022 / Andra ämnesområden / Korttidsarbete / Stöd vid korttidsarbete

 • Ändring och överklagande

  Start / 2022 / Andra ämnesområden / Korttidsarbete / Stöd vid korttidsarbete

 • Utredning och kontroll

  Start / 2022 / Andra ämnesområden / Korttidsarbete / Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete