Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2022:10

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022. Beträffande beskattningsåret 2021, se (SKV A 2020:30).

Länk till det ändrade allmänna rådet (SKV A 2021:39).