Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2022:12

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2022:16.