Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2022:17

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2022:23.