Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2022:26

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:25) om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013, som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2013–2022. Beträffande beskattningsåren 2013–2022, se SKV A 2012:25.