Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:28

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2022. Detta allmänna råd avser utdelning som beslutades av bolagstämman den 15 juli 2022. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2022:21.

Till toppen