Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2022:40

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2023.