Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2022:41

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2022.