Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2023:1

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2023. Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2021, se SKV A 2022:1.