Förändringar

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

  Start / 2023 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

 • Uppgifter om den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören

  Start / 2023 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer / Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

 • Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare

  Start / 2023 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer / Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

 • Rättelser av kontrolluppgifter

  Start / 2023 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

Borttagna sidor

 • Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

  Start / 2023 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

Punktskatter & trafikskatter

Nya sidor