Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: RSFS 1996:18

beslutade den 20 september 1996