Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2023:4

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2023:6.