Områden: Inkomstskatt

Löpnr: RSV 2002:21

Dessa allmänna råd har upphävts genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2013:29.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering. För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden, RSV M 2002:14