Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2006:10

Beslutade den 19 juni 2006.

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2007 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2012.

Bilagan utesluten här. Den finns för respektive län tillgänglig hos Skatteverket.