Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2023:8

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2024 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2026.