Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2023:20

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024. För beskattningsåret 2023, se SKV A 2022:39. Ändrade partier har markerats med kantstreck.

Länk till det ändrade allmänna rådet (SKV A 2023:19).