Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2006:31

beslutade den 11 december 2006

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007. Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:17.