Områden: Andra skatter & avgifter (Fastighetsavgift och fastighetsskatt), Andra ämnesområden (Godkännande av gåvomottagare, Organisationsnummer, Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt)

Löpnr: SKV A 2013:12