OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaravgifter ska aldrig betalas på ersättning för arbete till en juridisk person.

Ersättning för arbete till en juridisk person

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter (2 kap. 1 § SAL). Avgörande för avgiftsplikten är att någon betalar ut en avgiftspliktig ersättning till en fysisk person. Det kan aldrig komma i fråga att betala avgifter på ersättning till en juridisk person.

Det sägs inte uttryckligen i socialavgiftslagen att endast betalningar till fysiska personer är underlag för avgifter. Det följer i stället av huvudprincipen inom socialförsäkringssystemet att avgifter ska betalas för ersättningar eller inkomster som grundar rätt till förmåner från försäkringen såsom sjukpenning, pension och andra liknande förmåner. Sådana förmåner kan aldrig ges ut till juridiska personer.

När någon betalar ut ersättning för arbete till en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, är det bolaget som blir skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när bolaget betalar ersättning vidare till ägaren eller andra anställda.

Skatteavdrag

I normalfallet ska inte heller skatteavdrag göras från ersättningar till en juridisk person. Men i de undantagsfall en juridisk person inte är godkänd för F-skatt är dock utbetalaren skyldig att göra skatteavdrag från ersättning för arbete (11 kap. 24 § SFL). Skatteavdraget görs i sådana fall med 30 % av ersättningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]