OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaravgifter ska aldrig betalas på ersättning för arbete till en juridisk person.

Ersättning för arbete till en juridisk person

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter (2 kap. 1 § SAL). Avgörande för avgiftsplikten är att någon betalar ut en avgiftspliktig ersättning till en fysisk person. Det kan aldrig komma i fråga att betala avgifter på ersättning till en juridisk person.

Det sägs inte uttryckligen i socialavgiftslagen att endast betalningar till fysiska personer är underlag för avgifter. Det följer i stället av huvudprincipen inom socialförsäkringssystemet att avgifter ska betalas för ersättningar eller inkomster som grundar rätt till förmåner från försäkringen såsom sjukpenning, pension och andra liknande förmåner. Sådana förmåner kan aldrig ges ut till juridiska personer.

Skatteavdrag kan i vissa fall aktualiseras på ersättning för arbete till juridiska personer. Läs mer om skatteavdrag på ersättning för arbete.

.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]