OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Sverige har ingått bilaterala konventioner med ett 20-tal länder om social trygghet. När en person rör sig över gränserna mellan konventionsländerna anger konventionen vilket lands socialförsäkring som personen ska vara omfattad av. Det styr också i vilket land socialavgifter ska betalas.

Uppdaterat