OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Sverige har ingått konventioner med ett 20-tal länder om social trygghet. Konventionerna anger vilket lands socialförsäkringssystem som en person ska vara omfattad av och styr härigenom i vilket land socialavgifter ska betalas. Konventionerna innehåller även särskilda regler när en arbetsgivare sänder ut en person för arbete i ett annat konventionsland.

Uppdaterat