OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Hittelön

Hittelön är skattefri under förutsättning att ersättningen inte hänför sig till anställning eller uppdrag (8 kap. 30 § IL).

Ersättning till den som har räddat personer eller tillgångar i fara

Ersättning till den som har räddat personer eller tillgångar i fara är skattefri under förutsättning att ersättningen inte hänför sig till anställning eller uppdrag (8 kap. 30 § IL).

Att man i lagtexten använder begreppet ”tillgångar” innebär att skattefriheten även gäller ersättning för att ha förhindrat skada på annat än materiella ting, t.ex. manipulation av betalningsanvisningar och liknande (prop. 1999/2000:2, del 2, s. 102).

Ersättning till den som har bidragit till brottsbekämpning

Ersättning till den som har bidragit till eller avsett att bidra till

  • att förebygga brott
  • att personer som har begått brott avslöjas eller grips
  • att föremål tas i beslag

är skattefri, under förutsättning att ersättningen inte hänför sig till anställning eller uppdrag (8 kap. 30 § IL). Skattefriheten gäller också sådana fall då uppgiftslämnarens insats inte lett till avsett resultat (prop. 2003/04:21, s. 27 ff.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]
  • Proposition 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. [1]