OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Hittelön

Hittelön är skattefri under förutsättning att ersättningen inte hänför sig till anställning eller uppdrag (8 kap. 30 § IL).

Ersättning till den som har räddat personer eller tillgångar i fara

Ersättning till den som har räddat personer eller tillgångar i fara är skattefri under förutsättning att ersättningen inte hänför sig till anställning eller uppdrag (8 kap. 30 § IL).

Att man i lagtexten använder begreppet ”tillgångar” innebär att skattefriheten även gäller ersättning för att ha förhindrat skada på annat än materiella ting, t.ex. manipulation av betalningsanvisningar och liknande (prop. 1999/2000:2, del 2, s. 102).

Ersättning till den som har bidragit till brottsbekämpning

Ersättning till den som har bidragit till eller avsett att bidra till

  • att förebygga brott
  • att personer som har begått brott avslöjas eller grips
  • att föremål tas i beslag

är skattefri, under förutsättning att ersättningen inte hänför sig till anställning eller uppdrag (8 kap. 30 § IL). Skattefriheten gäller också sådana fall då uppgiftslämnarens insats inte lett till avsett resultat (prop. 2003/04:21, s. 27 ff.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]
  • Proposition 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. [1]