OBS: Detta är årsutgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2017.

Meny

Utländska diplomater och annan utländsk diplomatisk personal samt deras familjer beskattas enligt särskilda regler i svensk intern rätt och omfattas i olika omfattning av de s k Wienkonventionerna. För att du ska kunna få en helhetsbild av beskattninsreglerna finns informationen samlad på sidan Utländska diplomater i Sverige under inkomstslaget tjänst.