OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för inkomster från och avyttringar av privatbostads- och näringsfastigheter samt privatbostads- och näringsbostadsrätter i Sverige. Möjlighet till uppskov med kapitalvinsten finns.

Uppdaterat