OBS: Detta är årsutgåva 2014.14. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Den som har skatt eller avgift att betala är skyldig att betala skatten eller avgiften även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Skatteverket kan under vissa förutsättningar bevilja anstånd med betalningen.