OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende och vem är att anse som behörig företrädare för fysiska respektive juridiska personer i olika sammanhang.

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande