OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende och vem är att anse som behörig företrädare för fysiska respektive juridiska personer i olika sammanhang.