OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Här kan du läsa om vilka krav bokföringslagen ställer på ett företag för att det ska anses ha fullgjort sin bokföringsskyldighet. Företaget ska löpande bokföra affärshändelserna i verksamheten och för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationerna utgör räkenskapsinformation som ska arkiveras. För att bokföringsskyldigheten ska anses fullgjord ska den löpande bokföringen avslutas antingen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning.