OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

De krav som ett företag måste uppfylla för att anses ha fullgjort sin bokföringsskyldighet finns i bokföringslagen. Företaget ska löpande bokföra affärshändelserna i verksamheten och för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationerna utgör räkenskapsinformation som ska arkiveras. För att bokföringsskyldigheten ska anses fullgjord ska den löpande bokföringen avslutas antingen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning.