OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ersättning från utlandet i samband med sjukdom är skattepliktig i inkomstslaget tjänst när den avser inkomstbortfall i ett pågående anställningsförhållande där arbete normalt utförs (10 kap. 1 § IL och 11 kap. 1 § IL). Skatteverket anser att detta gäller till exempel så kallad sygedagpenge från Danmark. Skatteavtal kan i vissa fall begränsa Sveriges beskattningsrätt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Ska lön under sjukperiod eller sygedagpenge från Danmark beskattas i Sverige? [1]