OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ersättning som är avsedd att täcka inkomstbortfall vid vård av barn, utgör skattepliktig ersättning. Skatteverket anser att det gäller även om den kommer från utlandet som till exempel foreldrepenger från Norge och ersättningar från Danmark i form av lön under barselsorlov (lön under föräldraledighet) som betalas av arbetsgivaren och barseldagpenge (föräldrapenning) som betalas ut av kommunen. Om ersättningen inte avser att täcka ett inkomstbortfall kan den vara skattefri.

Skatteverket anser att det norska kontantstøtte til småbarnsforeldre har stora likheter med det svenska vårdnadsbidraget och därför inte kan ses som ersättning för en utförd prestation och det uppfattas inte heller vara avsett att ersätta ett inkomstbortfall. Ersättningen är i stället, liksom det svenska vårdnadsbidraget, kopplat till att mottagaren helt eller delvis avstår från att utnyttja offentligt finansierad verksamhet. Skatteverket anser att det norska kontantstøtte til småbarnsforeldre inte ska beskattas i Sverige under sådana förhållanden. Skatteavtal kan i vissa fall begränsa Sveriges beskattningsrätt.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge [1]
  • Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge [1]