OBS: Detta är årsutgåva 2014.14. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift på 1 000 kronor när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en periodisk sammanställning eller har lämnat den för sent (48 kap. 6 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]