OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift på 1 000 kronor när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en periodisk sammanställning eller har lämnat den för sent (48 kap. 6 § SFL).

Nytt: 2016-01-11

Förseningsavgiftens storlek har höjts.

Förseningsavgiften för en periodisk sammanställning är höjd till 1 250 kr.

De höjda avgifterna ska tillämpas för uppgifter som ska lämnas efter den 1 januari 2016.

Ändringarna framgår av SFS 2015:768.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förseningsavgift