OBS: Detta är utgåva 2014.4. Visa senaste utgåvan.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 17 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Innehållsförteckning

Punkt 1

Punkt 1 är tillämplig oavsett om personen är självständig yrkesutövare eller anställd och innebär att verksamhetsstatens beskattningsrätt inte begränsas av reglerna om stadigvarande anordning i artikel 14 punkt 1 a) eller av 183-dagarsreglerna i artikel 14 punkt 1 b) respektive artikel 15 punkt 2.

Punkt 1 överensstämmer i sak med artikel 17 punkt 1 i OECD:s modellavtal (där nämns dock artikel 7 i stället för artikel 14 eftersom modellavtalet inte längre innehåller några särskilda regler om självständig yrkesutövning).

Punkt 2

Punkt 2 har till syfte att förhindra att punkt 1 kringgås genom bildande av bolag som uppbär inkomsterna av artistens eller sportutövarens verksamhet (prop. 1983/84:19 s. 149). Den överensstämmer i sak med artikel 17 punkt 2 i OECD:s modellavtal (där nämns dock artikel 7 i stället för artikel 14 eftersom modellavtalet inte längre innehåller några särskilda regler om självständig yrkesutövning).

Punkt 2 är subsidiär i förhållande till punkt 1 och beskattning enligt punkt 2 får ske endast när artistens eller sportutövarens inkomst inte kan beskattas enligt punkt 1. Punkt 2 utgör inte stöd för att beskatta en arbetsgivares eller arrangörs egna inkomster, till exempel entréavgifter (RÅ 2002 ref. 89).

Punkt 3

Punkt 3 om verksamhet som huvudsakligen bekostas med offentliga medel saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 89 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3]

Övrigt

  • proposition 1983/84:19 [1]

Referenser inom skatteavtal