OBS: Detta är utgåva 2015.1. Visa senaste utgåvan.

Meny

Den debiterade preliminära skatten beräknas enligt schablon om den inte kan beräknas enligt tillgängliga uppgifter. Här kan du läsa om grunderna för schablonen.

Så beräknas schablonskatten

Skatteverket ska beräkna F-skatt och särskild A-skatt enligt schablon om den inte ska beräknas enligt tillgängliga uppgifter (55 kap. 3 § första stycket SFL).

När man beräknar F-skatt och särskild A-skatt för det kommande året (år 3) enligt schablon utgår man från den slutliga skatt som bestämdes senast (år 2). Denna avser inkomsterna året före (år 1).

Mervärdesskatt ska enligt SFL alltid redovisas i en mervärdesskattedeklaration och ska därmed inte ingå i den preliminära skatten.

Förutsättningar för schablonberäkning

Förutsättningen för schablonberäkning är att den skattskyldige vid tiden för beslutet har något av följande:

  • skatteformen F- eller FA-skatt
  • faktiskt debiterad särskild A-skatt vid utgången av året före.

Den som har haft särskild A-skatt året före men har fått den nedsatt till 0 kr, kommer alltså inte att få schablonberäknad skatt.

Den som har F-skatt men har fått den debiterade preliminära skatten nedsatt till 0 kr, kommer däremot att få schablonberäknad skatt.

110 procent av den slutliga skatten

Den debiterade preliminära skatten ska beräknas till 110 procent av den slutliga skatt som bestämdes i det senaste beslutet om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 § SFL (55 kap. 3 § första stycket SFL).

105 procent av den slutliga skatten

Om den slutliga skatten understeg den ursprungligen debiterade preliminära skatten, och alltså resulterade i skatt att återfå (Ö-skatt), beräknas den preliminära skatten till 105 procent av den slutliga skatten (55 kap. 3 § första stycket SFL).

Särskild schablon för handelsbolag m.fl.

Vid schablonberäkning ska ingen uppräkning göras för svenska handelsbolag och juridiska personer med fast driftställe i Sverige som delägarbeskattas i utlandet. Detta gäller oavsett hur jämförelsen mellan slutlig och preliminär skatt utfaller. Skatten ska i stället beräknas till ett belopp som motsvarar den senast beslutade slutliga skatten för bolaget eller den juridiska personen (55 kap. 3 § andra stycket SFL).

Debiterad preliminär skatt enligt schablon får inte vara lägre än den senaste debiterade preliminära skatten

Preliminär skatt som beräknas enligt schablon får inte vara lägre än den senast debiterade preliminära skatten (55 kap. 3 § tredje stycket SFL). Regeln får karaktär av stoppregel.

Skatteverket kan ha beräknat den debiterade preliminära skatten enligt tillgängliga uppgifter för nästa beskattningsår innan beräkningen enligt schablon genomfördes. Då kommer den debiterade preliminära skatten automatiskt att följa det beslutet i stället för att beräknas enligt schablon.

Vid alla beslut om debiterad preliminär skatt måste Skatteverket ta hänsyn till de bestämmelser som ska tillämpas när den slutliga skatten bestäms.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar