OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

För främst fåmansföretag och fåmanshandelsbolag finns en skyldighet att lämna vissa uppgifter till företagsledare och delägare i företaget, för att dessa i sin tur ska kunna fullgöra sina deklarationsskyldigheter. Dessa uppgifter benämns informationsuppgifter.

Onoterade företag som omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL samt fåmanshandelsbolag, ska lämna alla uppgifter som företagsledare och delägare behöver för att kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget (34 kap. 4 § SFL).

Bestämmelsen avser inte enbart fåmansföretag utan även onoterade företag i vilka en delägare äger kvalificerad andel.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]