Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2024-03-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteavtalstillämpning på pension från tredje stat (artikel 18 i OECD:s modellavtal)
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
Förtydligande: Skatteavtalstillämpning på inkomst från arbete i tredje stat (artikel 15 i OECD:s modellavtal)
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-03-01 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Rättsfall: En anställd kan bli betalningsskyldig för mervärdesskatt som denne anger i en falsk faktura.
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Förtydligande: Delägares inbetalning till en samfällighetsförening
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Vägledning
Ställningstagande: ”Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening” ska inte längre tillämpas.
2024-02-28 Vägledning
2024-02-28 Ställningstagande
2024-02-28 Ställningstagande
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Samfällighetsföreningars tillhandahållande till sina medlemmar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2024-02-27 Vägledning
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Rättsfallskommentar
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-27 Ställningstagande
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av fordonsskatt för fordon som kan drivas med diesel och CNG
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Vägledning
Förtydligande: Uppgift om koldioxidutsläpp vid drift med alternativt bränsle saknas i vägtrafikregistret
2024-02-23 Vägledning
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-23 Ställningstagande
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En medlemsinsats i en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Förtydligande: När ska ersättning från presentkort rapporteras?
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-22 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings uttaxering av bidrag av sina medlemmar avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.
2024-02-22 Vägledning
2024-02-21 Vägledning
Sidan har uppdaterats med rättsfall från kammarrätten om det finns skäl att omklassificera ränteintäkter till utdelning.
2024-02-21 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
Förtydligande: Personalliggare på byggarbetsplatser utanför Sverige
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
Ställningstagande: Överlåtelse av verksamhet när ingående skatt inte skulle varit avdragsgill för mottagaren
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Vägledning
2024-02-20 Ställningstagande
2024-02-20 Ställningstagande
2024-02-15 Vägledning
2024-02-15 Vägledning
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Ställningstagande
2024-02-15 Vägledning
Förtydligande: Tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner kan innefatta skadereglering
2024-02-15 Vägledning
2024-02-14 Vägledning
DAC 7 – Vad gäller om en säljare byter primär adress under året?
2024-02-14 Vägledning
2024-02-13 Vägledning
Sidan Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare har disponerats om.
2024-02-13 Vägledning
2024-02-13 Vägledning
Sidan Vem ska lämna kontrolluppgifter och när ska de lämnas? har delvis skrivits om
2024-02-13 Vägledning
2024-02-12 Föreskrift
2024-02-12 Föreskrift
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-08 Ställningstagande
2024-02-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i en investeringsverksamhet
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
Ställningstagande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2024-02-05 Vägledning
2024-02-05 Vägledning
Ställningstagande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2024-02-05 Vägledning
2024-02-02 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspris för bilar med tillverkningsår 2024
2024-02-02 Vägledning
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Rättsfallskommentar
2024-02-02 Rättsfallskommentar
2024-02-02 Vägledning
Förtydligande: kapitalförlust på onoterade andelar
2024-02-02 Vägledning
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-02 Ställningstagande
2024-02-01 Utgåvenotis
2024-02-01 Utgåvenotis
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-30 Vägledning
2024-01-29 Föreskrift
2024-01-29 Föreskrift
2024-01-26 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten har avgjort två mål rörande bestämmelserna om befrielse från energiskatt på el som förbrukats i en datorhall
2024-01-26 Vägledning
2024-01-25 Lagar & förordningar
2024-01-25 Lagar & förordningar
2024-01-25 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el
2024-01-25 Vägledning
2024-01-25 Ställningstagande
2024-01-25 Ställningstagande
2024-01-23 Lagar & förordningar
2024-01-23 Lagar & förordningar
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Vägledning
2024-01-23 Ställningstagande
2024-01-23 Ställningstagande
2024-01-19 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av anskaffningsvärde för andelar eller aktiebaserade delägarrätter som hos ägaren upphör att vara näringsbetingade
2024-01-19 Vägledning
2024-01-19 Ställningstagande
2024-01-19 Ställningstagande
2024-01-18 Vägledning
2024-01-18 Vägledning
2024-01-18 Vägledning
Lagändring: Överenskommelse om gränsöverskridande distansarbete (dispens)
2024-01-18 Vägledning
2024-01-12 Vägledning
2024-01-12 Vägledning
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Ställningstagande
2024-01-12 Vägledning
Rättsfall: Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.
2024-01-12 Vägledning
2024-01-08 Allmänt råd
2024-01-08 Allmänt råd