OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Här kan du läsa om den redovisningsmässiga klassificeringen och värderingen av de olika poster som företagen redovisar i sin balans- och resultaträkning.

Referenser inom bokföring & redovisning