OBS: Detta är årsutgåva 2015.11. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Här hittar du information om vilka inkomster av näringsverksamhet som bestämmelserna om ackumulerad inkomst kan tillämpas på. Du kan också läsa om hur många år en inkomst ska fördelas på i olika situationer när man ska beräkna den statliga skatten på en ackumulerad inkomst.