OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

I inkomstslaget näringsverksamhet får särskild skatteberäkning bara göras för vissa inkomster. För en del av dessa inkomster gäller också särskilda bestämmelser om fördelningstid.

Referenser inom beräkna skatten