OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

För främst fåmansföretag och fåmanshandelsbolag finns en skyldighet att lämna vissa uppgifter till företagsledare och delägare i företaget, för att dessa i sin tur ska kunna fullgöra sina deklarationsskyldigheter. Dessa uppgifter benämns informationsuppgifter.

Onoterade företag som omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL samt fåmanshandelsbolag, ska lämna alla uppgifter som företagsledare och delägare behöver för att kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget (34 kap. 4 § SFL).

Bestämmelsen avser inte enbart fåmansföretag utan även onoterade företag i vilka en delägare äger kvalificerad andel.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande