OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för utdelning från svenska ekonomiska föreningar och utdelning m.m. på aktier i svenskt AB, svensk värdepappersfond, svensk specialfond och europabolag med säte i Sverige. Annan avkastning från värdepapper beskattas inte.

Uppdaterat