OBS: Detta är utgåva 2015.12. Sidan är avslutad 2017.

Meny

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för utdelning från svenska ekonomiska föreningar och utdelning m.m. på aktier i svenskt AB, svensk värdepappersfond, svensk specialfond och europabolag med säte i Sverige. Annan avkastning från värdepapper beskattas inte.

Uppdaterat

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster